Sprijiniţi

Pentru donaţii aveţi la dispoziţie următoarele conturi deschise la Raiffeisen Bank - Drobeta Turnu Severin:

În RON:

RO22RZBR0000060016467396

În Euro:

RO16RZBR0000060016467407

Mănăstirea Sfinţii Voievozi

C.U.I.: 23257357

STR. TUDOR VLADIMIRESCU, BL. 1

 

Dacă ai o companie şi vrei să ajuţi la activitatea asociaţie noastre, poţi redirecţiona 20% din impozitul pe profit datorat statului, printr-o sponsorizare.

Iată ce spune legea

Extras cod fiscal: Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depăşeste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Aşadar, sponsorizarea este o cheltuială deductibilă dacă se încadrează în cele două limite. Iar dacă se efectuează în bani, nu apar implicaţii din punct de vedere al TVA.

Redirecţionează şi tu 20% din impozitul pe profit către Mănăstirea Sfinţii Voievozi, semnând un contract de sponsorizare.

Pentru a direcţiona 2% din impozitul pe venit către Mănăstirea Sfinţii Voievozi vă rugăm să completaţi formularul 230 şi să il depuneţi la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţineţi până pe data de 15 mai a fiecarui an fiscal.

Dacă aţi obţinut venituri ca PFA sau din alte profesii liberale, trebuie să completaţi formularul 200 (mai exact, capitolul III).

Acestea pot fi descărcate în format PDF de aici: Formularul 230 şi Formularul 200.