Scurt istoric

Citește mai departe...Construită la trecerea dintre secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, biserica Mănăstirii Baia de Aramă reflectă trăsăturile stilistice ale perioadei de înflorire cultural-artistică din timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654), înscriindu-se într-un curent artistic în care arhitectura Ţării Româneşti evoluează spre noile direcţii şi viziuni ale epocii brâncoveneşti.

Potrivit tradiţiei locale, vechiul aşezământ monahal (iniţial a fost mănăstire de călugări) datează încă din jurul anilor 1400, din vremea Sfântului Nicodim de la Tismana. Un document din 1672 îl menţionează pe egumenul mănăstirii pe nume Evghenie de la Mănăstirea Hilandar din Muntele Athos.

În locul bisericii de lemn se zideşte însă actuala construcţie abia la sfârşitul secolului al XVII-lea, în timpul egumenului Vasile Arhimandritul de la Hilandar, la îndemnul domnitorului Constantin Brâncoveanu care, între 9 şi 12 iunie 1695, fiind în trecere de la Cerneţi spre Tismana, încuviinţează şi sprijină ridicarea unui locaş de cult (domnitorul dăruieşte 300 de taleri spre folosul zidirii bisericii).

Adevăraţii ctitori pot fi consideraţi Milco Băiaşul, vătaful minerilor din localitate, sârb de origine, care îl rugase pe domnitor să se pună piatra de temelie a noii biserici întru pomenirea fiului său, Milco, precum şi Marele Ban al Craiovei, Cornea Brăiloiu, rudă a lui Constantin Brâncoveanu, care va sprijini lucrarea în numele domnitorului.

 

Citește mai departe...Din cauza incursiunilor turceşti, construcţia începe mai târziu, la 22 mai 1699 şi se termină la 7 mai 1703, când are loc sfinţirea bisericii. Zidirea propriu-zisă durează însă numai un an, deoarece zugravul, un anume Ivan, se iscăleşte în exteriorul tencuit la anul 1700. În jurul acestui an are loc şi decorarea picturală a locaşului de cult, de către renumitul pictor Neagoe şi ieromonahul Partenie din Tismana.

Biserica este zidită din cărămidă şi bucăţi de zgură de la topitoriile minelor de aramă. Zidul de împrejmuire datează probabil din aceeaşi vreme cu biserica, fiind original din piatră de munte legată cu mortar de var nestins, amestecat cu pământ.

Mănăstirea şi-a început activitatea încă din anul 1703. Funcţionând ca schit, aşezământul a fost ulterior (înainte de anul 1718) închinat Mănăstirii Hilandar de la Muntele Athos.

Citește mai departe...Din întregul schit s-au păstrat doar stăreţia, devenită după secularizare casa preotului şi biserica devenită de mir. Chiliile de zid ce ocupau partea dinspre deal a incintei mănăstirii s-au dărâmat cu timpul. La anul 1890 se locuia încă în ele.

În şedinţa Sinodului Mitropolitan a Mitropoliei Olteniei din data de 29 ianuarie 2008 s-a aprobat reînfiinţarea Mănăstirii Sfinţii Voievozi din oraşul Baia de Aramă, ca mănăstire de călugăriţe sub jurisdicţia Episcopiei Severinului şi Strehaiei, şi având ca stareță pe monahia Isidora Rusu, urmând a funcţiona în cadrul Protoieriei Baia de Aramă. Din anul 2011 a fost aleasă ca stareță a mănăstirii monahia Mihaela Păiuş.


Contact

Episcopia Severinului şi Strehaiei, Mănăstirea Sfinţii Voievozi
Baia de Aramă 225100, jud. Mehedinţi, Tel.: 0252 38 11 17

Maica Stareță Mihaela Păiuş: 0756 29 81 09

Sprijiniţi

Pentru donaţii aveţi la dispoziţie următoarele conturi deschise la Raiffeisen Bank - Drobeta Turnu Severin:

În RON:

RO22RZBR0000060016467396

În Euro:

RO16RZBR0000060016467407

Mănăstirea Sfinţii Voievozi

C.U.I.: 23257357

STR. TUDOR VLADIMIRESCU, BL. 1

 

Dacă ai o companie şi vrei să ajuţi la activitatea asociaţie noastre, poţi redirecţiona 20% din impozitul pe profit datorat statului, printr-o sponsorizare.

Iată ce spune legea

Extras cod fiscal: Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4), litera p) contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. nu depăşeste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Aşadar, sponsorizarea este o cheltuială deductibilă dacă se încadrează în cele două limite. Iar dacă se efectuează în bani, nu apar implicaţii din punct de vedere al TVA.

Redirecţionează şi tu 20% din impozitul pe profit către Mănăstirea Sfinţii Voievozi, semnând un contract de sponsorizare.

Pentru a direcţiona 2% din impozitul pe venit către Mănăstirea Sfinţii Voievozi vă rugăm să completaţi formularul 230 şi să il depuneţi la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţineţi până pe data de 15 mai a fiecarui an fiscal.

Dacă aţi obţinut venituri ca PFA sau din alte profesii liberale, trebuie să completaţi formularul 200 (mai exact, capitolul III).

Acestea pot fi descărcate în format PDF de aici: Formularul 230 şi Formularul 200.